artykuł nr 1

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb 2017 r.