artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - działka nr 15 Konradów