artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 773 Rzejowice