artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 327 Klizin Pierwszy