artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1158 i 1159 Kodrąb