artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 75/1 i 203/1 Widawka