artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy