artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 75/1 obręb Widawka