artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży