artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Zapolicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.