artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

Dodatkowe wyjaśnienia związane z przetargiem nieograniczonym pod nazwą "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie",
znak sprawy:UG.271.6.2011

Zamieszczamy kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik nr 8, według którego należy wyliczyć cenę i który należy dołączyć do składanej oferty.