artykuł nr 1

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - badanie kontrolne

obrazek

Główny Urząd Statystyczny w dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. przeprowadzi w całej Polsce badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, własności mieszkania oraz sposobu realizacji spisu.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
Więcej informacji można znaleźć na stronie spis.gov.pl