artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie za 2022 rok

Załączniki:
Marlena KucharskaMB