artykuł nr 1

Informacja

Pierwsze posiedzenie wraz ze szkoleniem Obwodowych Komisji Wyborczych
odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 13.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie, ul.Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb.

Obecność osób powołanych do komisji obowiązkowa.