artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

Kodrąb, dnia 08 października 2021 r.

Or.526.2.O.2021

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

   Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Kodrębie.

 Wszelkie uwagi, wnioski opinie do projektu można zgłaszać do dnia 25 października 2021 roku osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 20.

WÓJT GMINY

Bożena Krawczyk