artykuł nr 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok-konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 grudnia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

Dostępne kategorie:
Skład Komisji
Programy