artykuł nr 1

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców