artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za rok 2019 dyr. PSP w Rzejowicach