artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LII/371/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2022 rok