artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LII/370/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037