artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LII/367/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok