artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LII/366/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania