artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LI/365/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037