artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/362/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLII/276/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb