artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/356/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 rok