artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIX/352/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok