artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIX/350/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Gminy Kodrąb