artykuł nr 1

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 27 MW na działce ewidencyjnej numer 1051, obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie"