artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, realizacja przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kodrąb o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewidencyjnym 637 w obrębie geodezyjnym Kodrąb