artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego