artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb