artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2022 rok