artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE 85 /2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości i przyjęcia regulaminu przetargu