artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/332/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/298/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego