artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLV/331/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na 2023 - 2037