artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLII/313/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia