artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/302/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości