artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/301/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2022 roku