artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2020 roku