artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2020 roku