artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2019 roku