artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 marca 2018 roku