artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 5 stycznia 2018 roku