artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 grudnia 2017 roku