artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2017 roku