artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2017 roku