artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 maja 2017 roku