artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17 lutego 2017 roku