artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 2 stycznia 2017 roku