artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2016 roku